Home »

 
 

Comitet de organizare

 

Președintele conferinței

Prof. PhD Dana Simian
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Științe
E-mail: dana.simian@ulbsibiu.ro, d_simian@yahoo.com

Comitetul de organizare

 • Prof. Univ. Dr. Dana Simian – preşedinte (chair)
 • Conf. Univ. Dr. Laura Stoica
 • Conf. Univ. Dr. Florin Stoica
 • Conf. Univ. Dr. Nicolae Constantinescu
 • Lector Univ. Dr. Ralf Fabian
 • Lector Univ. Dr. Daniel Hunyadi
 • Lector Univ. Dr. Mircea Muşan
 • Lector Univ. Dr. Cristina Cismaş
 • Lector Univ. Dr. Oana Țicleanu
 • Asistent Univ. Drd. Cristina Răulea
 • Student masterand Popa Teodora
 • Student masterand Șerban Eusebiu