Home »

 
 

Detalii privind modul de prezentare a lucrarilor

 

Detalii privind modul de prezentare a lucrărilor

Timpul alocat prezentării unei lucrări este de 20 minute (aprox. 15 minute prezentarea propriu-zisă și 5 minute pentru discuții și întrebari).

Autorii sunt rugați să prezinte succint ideile folosind un soft de prezentare, să prezinte funcționalitățile aplicației (direct pe aplicație) și modul în care au realizat designul și implementarea aplicației.

Întrebările vor fi adresate după fiecare lucrare. Oricine dorește să adreseze o întrebare este rugat să scrie în chat “întrebare”, sau “să ridice mâna”. Chair-ul secțiunii respective va da pe rând cuvântul celor care vor să pună întrebări.

Toți participanții sunt rugați să țină închis microfonul atunci când nu îl utilizează.

Toți participanții sunt rugați să își pornească camerele web atunci când utilizează microfonul (prezintă o lucrare, adresează o întrebare sau participă la o discuție).