Home »

 
 

Ghid de elaborare a lucrărilor

 

Cerinţe de redactare a lucrărilor

Lucrările se vor înregistra on-line în format electronic pe pagina conferinţei.
Lucrările vor fi redactate în limba română și vor avea abstractul redactat atât în limba română cât și în engleză.
Dimensiunea minimă a lucrărilor este de 4 pagini şi maxim 10 pagini.
O lucrare poate avea maxim 3 autori elevi şi maxim 2 profesori coordonatori. Profesorii coordonatori vor fi trecuți în lista de autori pe ultima (ultimele) poziție având specificat la afiliere cuvântul Prof. în fața numelui.
La înregistrarea unei lucrări, profesorii coordonatori vor fi trecuţi ca autori.

Formatul lucrării

Lucrările pot fi redactate utilizând unul dintre formatele doc, docx. Vă rugăm să respectaţi cerinţele de redactare indicate în şablonul (template-ul) următor:

Articolele care nu respectă aceste cerinţe nu vor fi publicate în volum.

Vă rugăm să trimiteţi o arhivă zip care să conţină lucrarea în format Word şi respectiv conversia ei în format PDF.

Conţinutul lucrării

Lucrarea va fi organizată în secţiuni şi subsecţiuni astfel:

  • abstractul lucrării, în care se prezintă succint tema lucrării şi elementele de originalitate;
  • o secţiune de introducere, în care se va face o prezentare generală: scopul şi tema lucrării, elemente de originalitate, prezentarea unor rezultate similare existente, structura lucrării;
  • una sau mai multe secţiuni în care se prezintă efectiv lucrarea;
  • o secţiune în care se prezintă concluziile şi posibile dezvoltări viitoare. Această secţiune nu va relua ideile din introducere şi nici din abstract.
  • o secţiune de referinţe (bibliografie). Lucrările din bibliografie vor fi date în ordine alfabetică după primul autor și numerotate. Toate lucrările din bibliografie trebuie să fie citate în interiorul articolului specificând între paranteze drepte numărul din bibliografie al articolului citat (ex. [1]).

Se acceptă numai lucrări care conţin o contribuţie originală (aplicaţie practică, studiu de caz, etc).

Prezentarea lucrării

  • Lucrările vor fi prezentate sub formă de slide-uri pe videoproiector, însoţite de demonstraţia practică a aplicaţiei.
  • Limba de prezentare este română.

Dacă întâmpinaţi probleme la înregistrare sau aveţi nevoie de informaţii suplimentare, vă rugăm să ne scrieţi pe adresa sesiunii de comunicări conf.pcid@ulbsibiu.ro.